کتاب رنگ شهرآشوب

رِنگ شهرآشوب از رِنگ‌های بسیار قدیمی موسیقی ملی ایران است که در حقیقت خود می‌تواند به عنوان یک دستگاه کامل شور ضربی (شور و متعلقات آن، ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی) محسوب شود. چنین به نظر می رسد که این قطعه ساخته‌ی یک استاد نیست و تکه‌های آن به  وسیله‌ی استادان مختلف ساخته و جمع آوری شده و به صورت حاضر به دست ما رسیده است. این رِنگ تنها متعلق به دستگاه شور نیست و دستگاه‌های دیگر موسیقی ما نیز رِنگی به همین نام دارند که بیشتر اقتباس و الهام از رِنگ شهرآشوب شور است. در این کتاب رِنگ شهرآشوب در دستگاه شور برای سنتور به وسیله‌ی استاد پایور نت نویسی شده است. این مجموعه در قالب یک سی‌دی به طور جداگانه توسط استاد فرامرز پایور ضبط و اجرا شده است.

info_outline لطفا تماس بگیرید
کتاب رنگ شهرآشوب

*
*
*
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code