مضراب سنتور نمد شده مدل شمشاد

✔️ساخته شده از چوب شمشاد ✔️مطابق الگوی استاد اردوان کامکار

info_outline ناموجود
مضراب سنتور نمد شده مدل شمشاد مضراب سنتور نمد شده مدل شمشاد مضراب سنتور نمد شده مدل شمشاد

*
*
*
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code