کتاب دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا (راست کوک)

این مجموعه یادگار نفیس و گران‌بهای استاد ابوالحسن صباست که برای ساز سنتور نوشته شده است. نت‌های این مجموعه، پس از فوت استاد، بارها بدون هیچ تغییری نت‌نویسی و چاپ و منتشر شده اند. به‌دلیل اهمیت این مجموعه در امر آموزش و فراگیری سنتور، استاد پایور، بی آنکه به اصل محتوای آن لطمه ای وارد شود، آن را ویرایش و به طور دقیق‌تری نت نگاری نموده اند.


قیمت: 180,000 تومان
180000
آخرین بروزرسانی: تیر 1403
کتاب دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا (راست کوک)
call اضافه به سبد خرید
کتاب دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا (راست کوک) کتاب دوره‌های سنتور، ردیف استاد ابوالحسن صبا (راست کوک)

استاد صبا تا اندازه که پایبند صحیح نواختن و اجرای خوب دستگاه ها و آواز های موسیقی ایرانی بودند، چندان توجهی به ذکر اسامی گوشه ها و تیکه ها نداشتند. چنانکه اغلب گوشه ها را گاه به طور خلاصه در دوره های خود گنجانده اند،بدون آنکه ذکر نامی از آنها شده باشد و در یکی دو مورد هم حتی اسامی جابجا شده اند. به عنوان مثال شاه ختایی که در سه گاه قید شده، همان حدی است و پهلوی نیز در حقیقت رجز است. به این دلیل من سعی کردم که اسامی گوشه های نوشته شده در این دوره ها را پیدا و در جای خود اضافه نمایم تا نوازندگانی که در آینده برای تکمیل معلومات خود در فراگیری ردیف موسیقی به کتاب های دیگر مراجعه می کنند از این گوشه ها چندان بی اطلاع نمانند. فرمرز پایور 1378


*
*
*
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code