فاصله‌‌ی موسیقیایی چیست؟

اختلاف زیر و بمی (زیرایی) دو نغمه یا نسبت بسامد (فرکانس) بین دو صدا را فاصله یا بعد می‌نامند. فاصله همیشه به صورت بالارونده محاسبه می‌شود.

فاصله‌‌های کوچکتر از یک پرده

فاصله‌ی بمل و دیز که هم در موسیقی ایرانی و هم در موسیقی کلاسیک غربی وجود دارد، به ترتیب برابر نیم پرده بم‌تر و نیم پرده زیرتر است. اما موضوعی دیگر فواصل کوچکتر از نیم پرده است. در اصطلاح بین المللی، به کرن و سری و تمام فواصل کوچک‌تر از 0.5 و یا 4/3 پرده میکروتونز (microtones) یا ریز پرده می‌گویند و موسیقی‌ای که دارای ریزپرده باشد را میکروتونال (microtonal) می‌گویند. ممکن است کرن و سری در دستگاه‌های مختلف و یا حتی یک دستگاه با هم متفاوت باشد.

فواصل موسیقایی

فاصله‌ی دوم بزرگ: یک پرده

فاصله‌ی دوم نیم بزرگ: 4/3 پرده *

فاصله‌ی سوم بزرگ: دو پرده

فاصله‌ی چهارم درست: 2.5 پرده

فاصله‌ی پنجم درست: 3.5 پرده

فاصله‌ی ششم بزرگ: 4و نیم پرده

فاصله‌ی هفتم بزرگ: 5 و نیم پرده

فاصله‌ی هشتم درست: 6 پرده

* گاهی آن را به صورت تقریبی سه ربع پرده می‌گویند. اما این اندازه کاملا تقریبیست و سه ربع پرده‌ی واقعی در موسیقی ایرانی وجود ندارد.

دو نت که هم اسم نیستند و نیم پرده فاصله داشته باشند، نیم پرده‌‌ی دیاتونیک نامیده می‌شوند. دو نت که هم اسم بوده و نیم پرده فاصله داشته باشند، نیم پرده‌ی کروماتیک نامیده می‌شوند.

فاصله بزرگ – 0.5 کروماتیک = فاصله کوچک

فاصله‌ی کوچک/ فاصله‌ی درست -0.5 کروماتیک = فاصله‌ی کاسته *

فاصله‌ی بزرگ/ درست + 0.5 کروماتیک = فاصله‌ی افزوده

فاصله‌ی افزوده + 0.5 کروماتیک = فاصله‌ی افزوده‌تر

فاصله‌ی کاسته – 0.5 کروماتیک = فاصله‌ی کاسته‌تر (در صورت امکان)

* یکم درست امکان کاسته شدن وجود ندارد.

 

فاصله ها به شیوه‌ی قدیم

1. فاصله‌ی یک پرده‌ای را در موسیقی ایرانی طنینی میگویند و آن را با حرف «ط» نشان می‌دهند.

2. فاصله‌ی 0.5 پرده‌ای را در موسیقی ایرانی بقیه می‌گویند و آن را با حرف «ب» نشان می‌دهند (همان دوم کوچک).

3. فاصله‌ی بزرگ‌تر از 0.5 پرده و کوچکتر از 1 پرده را در موسیقی ایرانی مجنب میگویند و آن را با حرف «ج» نشان می‌دهند (همان دوم نیم بزرگ).

4. فاصله‌ی بزرگ‌تر از 1 پرده و کوچک‌تر از 1.5 پرده در موسیقی ایرانی را بیش طنینی می‌گویند و ان را با حرف «ه» نشان می‌دهند. (همان دوم بیش بزرگ)

6. ذی الخمس: همان پنجم درست، یعنی فاصله‌ی 3.5 پرده ایست.

5.ذی الاربع: همان چهارم درست یعنی فاصله‌ی 2.5 پرده ایست.

7. هنگام یا ذی الکل یا اکتاو: همان فاصله‌ی هشتم درست یعنی 6 پرده ایست و برای زمانیست که دو نغمه کاملا شبیه هم هستند اما یکی زیر و یکی بم است.

بیش طنینی = ج+ ب

سوم کوچک = ط+ ب

سوم نیم‌ بزرگ = ط+ ج

سوم بزرگ = ط+ ط

چهارم درست = ط+ ط+ ب

پنجم درست = ط+ ط+ ط+ ب

هنگام = چهارم درست + پنجم درست

چگونه گوش خود را به منظور شناخت فاصله‌های موسیقایی تقویت کنیم؟

گوش شما فاصله‌ها را نخواهد شناخت مگر با تمرین و تمرین. شما می‌توانید با نصب اپلیکشن‌های مربوطه و تمرین با کیبورد و یا پیانو، توانایی تشخیص فاصله‌ها در خود را تقویت کنید. زمانی که گوش شما به طور کامل پرورش یابد، کوک و تنظیم خرک بدون تیونر، بسیار برای شما آسان خواهد شد.

 

منابع: مبانی نظری موسیقی ایرانی (حسین علیزاده – هومان اسعدی – مینا افتاده – علی بیانی – مصطفی کمال پورتراب – ساسان فاطمی) ، تئوری موسیقی (مصطفی کمال پورتراب)


*
*
*
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code
در صورتی که از مطالب وب سایت ما رضایت داشتید، لطفا با کلیک روی لینک زیر در سایت گوگل به ما 5 ستاره داده و نظر خودتون رو برامون بنویسید.

درج نظر و امتیاز در گوگل