آموزش کوک سنتور در دستگاه‌های مختلف(جدول کوک سنتور)

به طور کلی می‌توان برای دانستن سرکلید دستگاه‌های مختلف از فاصله‌های موسیقایی استفاده کرد.

سرکلید 7 دستگاه موسیقی ایرانی:

شور: دوم نیم‌بزرگ، سوم کوچک، چهارم و پنجم درست، ششم و هفتم کوچک، هشتم درست

 

 

 

 

 

سه گاه: دوم بزرگ، سوم نیم‌ بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم کوچک، هشتم درست

 

 

 

 

 

 

چهارگاه: دوم نیم بزرگ، سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم بزرگ، هشتم درست

 

 

 

 

 

 

نوا: دوم نیم‌بزرگ، سوم کوچک، چهارم و پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم کوچک، هشتم درست

 

 

 

 

 

 

همایون: دوم نیم بزرگ، سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم و هفتم کوچک، هشتم درست

 

 

 

 

 

 

 

ماهور و راست پنجگاه: دوم بزرگ، سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم و هفتم بزرگ، هشتم درست

 

 

 

 

 

 

به صورت خاص نمونه‌هایی در زیر آورده شده که با کمک آن‌ها به راحتی می‌توانید ساز خود را در دستگاه دلخواهتان کوک کنید:

 

کوک سنتور جهت اجرای ردیف‌های راست کوک:

شور سل ردیف استاد صبا: می اول زرد، سفید و پشت خرک کرن – لا زرد و سفید کرن، پشت خرک بمل -  سی زرد، سفید و پشت خرک بمل – ر زرد بکار، ر سفید کرن – می هشتم زرد، سفید و پشت خرک بمل.

شور سل و نوای دو ردیف استاد پایور: می اول زرد، سفید و پشت خرک کرن – لا زرد و سفید کرن، لا پشت خرک بمل – سی زرد و سفید و پشت خرک بمل – ر زرد کرن، ر سفید و پشت خرک بکار – می هشتم زرد و سفید و پشت خرک بمل.

سه گاه لا کرن ( تغییرات نسبت به کوک مبنا): خرک ر سفید کرن

همایون سل و اصفهان دو (تغییرات نسبت به کوک مبنا): می اول زرد بکار – سی زرد، سفید و پشت خرک بکار – ر زرد بکار

چهارگاه دو: می اول زرد و سفید و پشت خرک بکار – سی زرد و سفید و پشت خرک بکار – ر سفید کرن – می هشتم زرد کرن – فا نهم زرد دیز

ماهور فا و راست پنجگاه فا: می اول زرد و سفید و پشت خرک بکار – لا سفید بکار و پشت خرک بمل (خرک سفید کمی به سمت راست بیاید.) – ر زرد بکار و سفید کرن

 

کوک سنتور جهت اجرای ردیف‌های چپ کوک:

شور ر و نوای سل: می اول زرد، سفید و پشت خرک کرن – لاسفید بکار و پشت خرک کرن – سی زرد کرن (بکار)، سفید و پشت خرک بمل – می هشتم زرد، سفید و پشت خرک بمل – فا نهم زرد دیز(بکار)

 

 

 

 

 

سه گاه می‌ کرن: می زرد، سفید و پشت خرک کرن، لا زرد و سفید کرن، پشت خرک بمل، سی زرد بمل، سفید و پشت خرک کرن، می زرد و سفید و پشت خرک بمل

همایون دو : می زرد و سفید و پشت خرک بکار – لا زرد کرن، سفید و پشت خرک بمل – سی زرد و سفید و پشت خرک بمل – ر زرد و سفید و پشت خرک کرن – می زرد و سفید و پشت خرک بمل

اصفهان فا: می زرد و سفید و پشت خرک بکار – لا زرد کرن، سفید و پشت خرک بمل – سی زرد و سفید و پشت خرک بمل – ر زرد کرن، سفید و پشت خرک بمل – می زرد و سفید و پشت خرک بمل

چهارگاه سل: می زرد، سفید و پشت خرک کرن – فا زرد، سفید و پشت خرک دیز – لا زرد و سفید کرن، پشت خرک بمل – می هشتم زرد، سفید و پشت خرک بمل

ماهور و راست پنجگاه دو: لا زرد بکار، سفید و پشت خرک کرن – سی زرد و سفید بکار، پشت خرک بمل – می هشتم زرد کرن، پشت خرک و سفید بمل – فا نهم زرد دیز، سفید و پشت خرک بکار

* در چپ کوک نت‌هایی که نوشته نشده بکار هستند.

 

لازم به ذکر است که قطعات مختلف میتوانند کوک متفاوت داشته باشند و لزوما از فاصله‌های بالا پیروی نکنند. به طور مثال بعضی از آهنگ‌های پاپ که با سنتور نواخته می‌شوند، فاصله‌های متفاوتی دارند، که برای شناسایی آن‌ها باید به سرکلید قطعه توجه کرد.

 


*
*
*
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code
در صورتی که از مطالب وب سایت ما رضایت داشتید، لطفا با کلیک روی لینک زیر در سایت گوگل به ما 5 ستاره داده و نظر خودتون رو برامون بنویسید.

درج نظر و امتیاز در گوگل